Podmienky ALPINE PROgram

PODROBNÉ PRAVIDLÁ ALPINE PROgramu

Vernostný ALPINE PROgram je určený stálym zákazníkom spoločnosti ALPINE PRO STORES s.r.o., IČO: 36 325 716, so sídlom Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 spolu so spoločnosťou ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČO: 49970321 s cieľom poskytovať im pravidelné odmeny za vernosť formou exkluzívnych výhod.

I. Ako sa stať členom ALPINE PROgramu?

Registrácia v predajni:

Nahlásením e-mailovej adresy pri pokladnici predajne a následným odovzdaním členskej karty dôjde k založeniu členského kontaktu. Na zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný verifikačný e-mail s odkazom na doplnenie registrácie do ALPINE PROgramu. Po vyplnení polí označených ako povinné a po potvrdení registrácie bude zákazník vedený ako riadny člen vernostného ALPINE PROgramu a môže začať čerpať nižšie uvedené výhody vo všetkých predajniach aj v e-shope ALPINE PRO.

Registrácia online:

Riadnym vyplnením povinných polí registračného formulára na www.alpinepro.sk sa zákazník stáva členom vernostného ALPINE PROgramu. Automaticky je mu vygenerované číslo virtuálnej karty, s ktorou môže ako nový člen ihneď začať využívať všetky nižšie uvedené výhody v  e-shope i v predajniach ALPINE PRO. Číslo virtuálnej karty je možné na vyžiadanie v akejkoľvek predajni ALPINE PRO vymeniť za štandardnú plastovú kartu.

II. Výhody pre členov ALPINE PROgramu:

 • každý nový člen ALPINE PROgramu dostane po doplnení registrácie svoj Uvítací voucher v hodnote 4 €
 • za vaše nákupy získavate Bonusové vouchery – čím viac nakupujete, tým väčšiu hodnotu vaše Bonusové vouchery majú
 • iba pre členov ALPINE PROgramu pravidelne zvýhodňujeme ceny vybraných produktov
 • ako prvý získavate informácie o našich novinkách alebo exkluzívnych akciách                        
 • vo svojom používateľskom účte nájdete aktuálny stav bodov a prehľad predajných dokladov i voucherov

III. Načítanie bodov do účtu:

 • po predložení karty pri pokladnici alebo po prihlásení do e-shopu ALPINE PRO zbierate pri každom nákupe body na váš používateľský účet (1 € = 25 bodov)
 • na konci každého mesiaca môžete už za 2 000 bodov získať svoj Bonusový voucher v hodnote 4 € na ďalší nákup
 • čím viac bodov nazbierate, tým vyššia bude hodnota vášho Bonusového voucheru
 • nazbierané body na používateľskom účte budú každý mesiac prepočítané a podľa ich počtu bude z účtu vygenerovaný Bonusový voucher
 • ak hodnota účtu pri prepočte nedosahuje minimálnu výšku 2 000 bodov, nie je Bonusový voucher vygenerovaný, body na účte zostávajú a nasledujúci mesiac sú k nim pripočítané body získané za ďalšie nákupy
 • body za nákup v e-shope ALPINE PRO sa s ohľadom na možnosť vrátenia tovaru pripisujú do používateľského účtu po uplynutí 30 dní od vystavenia daňového dokladu    

IV. Vouchery:

 • Uvítací voucher pre novoregistrovaného zákazníka má hodnotu 4 € a je možné uplatniť ho pri nákupe nad 20 € v predajniach alebo v e-shope ALPINE PRO
 • Bonusové vouchery sa z vášho účtu generujú každý mesiac;  minimálna hodnota účtu pre vygenerovanie Bonusového voucheru v hodnote 4 € je 2 000 bodov (za 3 000 bodov získate voucher v hodnote 6 €, za 4 000 bodov získate voucher v hodnote 8 € atď.), maximálna hodnota vouchera nie je určená; vygenerovaním Bonusového vouchera sa hodnota vášho účtu zníži o zodpovedajúci počet bodov, k bodovému zostatku sú nasledujúci mesiac pripočítané body za ďalšie nákupy; uplatnenie Bonusového vouchera nie je podmienené počtom kúpených produktov; hodnota nákupu musí byť vždy vyššia ako hodnota Bonusového voucheru (sumu prevyšujúcu hodnotu vouchera je nutné doplatiť)
 • všetky vouchery sú prenosné, majú platnosť 2 mesiace  od vydania a môžete ich uplatniť v ktorejkoľvek predajni alebo v autorizovanom e-shope ALPINE PRO www.alpinepro.sk  pri nákupe všetkého tovaru vrátane zľavneného alebo akciového
 • na jeden nákup je možné uplatniť viacero voucherov iba pri splnení uvedených podmienok uplatnenia
 • vouchery nemožno uplatniť na nákup darčekových poukážok a nie je možné využiť ich na úhradu služieb (balné, dopravné...)
 • výmena voucherov za hotovosť nie je možná, za nevyčerpanú sumu sa hotovosť nevypláca
 • platnosť vouchera nie je možné predĺžiť
 • tlač voucherov je možná priamo z používateľského účtu alebo z infomailu zaslaného na elektronickú adresu uvedenú pri vašom účte

V. Podmienky členstva v ALPINE PROgrame:

Členom vo vernostnom ALPINE PROgrame sa môže bezplatne stať akákoľvek fyzická osoba po dovŕšení 15 rokov. Podmienkou členstva je poskytnutie povinných údajov a uvedenie súhlasu s uvedenými podmienkami. Dokončením registrácie zákazník vyslovuje svoj súhlas s Podrobnými pravidlami ALPINE PROgramu.

Členstvo a nadväzujúce čerpanie všetkých výhod je platné 3 roky od založenia používateľského účtu evidovaním e-mailovej adresy a doplnením povinných údajov. Platnosť vernostnej karty (vrátane virtuálnej) a členstvo v ALPINE PROgrame sa predlžuje na 3 roky vždy posledným realizovaným nákupom.

Členstvo v ALPINE PROgrame môže zaniknúť uvedením nesprávnych údajov v registračnom formulári, písomným odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, nerealizovaním nákupu v priebehu 3 rokov od dokončenej registrácie alebo od posledného nákupu, z iných dôvodov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov alebo zánikom spoločnosti ALPINE PRO a.s. Na prípadný zánik členstva je zákazník upozornený zaslaním infomailu.

VI. Ochrana osobných údajov:

Týmto dokumentom vám poskytujeme informácie o vašich právach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov v skupine ALPINE PRO. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, najmä nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov prebieha vždy iba v rozsahu danom konkrétnou službou alebo účelom spracovania.
Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Viac informácií tu.

VII. Všeobecné ustanovenia

Členstvo v ALPINE PROgrame a všetky práva s tým spojené sú neprevediteľné a zanikajú smrťou člena ALPINE PROgramu, preto nemôžu byť predmetom dedičského práva. Práva prípadne zanikajú z dôvodov uvedených v bode V. Členstvo v ALPINE PROgrame.

Spoločnosť ALPINE PRO a.s. si vyhradzuje právo meniť a upravovať všeobecné podmienky a pravidlá vernostného ALPINE PROgramu, podmienky poskytovaných výhod i podmienky členstva. Členovia ALPINE PROgramu budú o týchto zmenách informovaní prostredníctvom zaslaných oznamov, internetových stránok alebo letákov v predajniach.

Vernostný ALPINE  PROgram pripravila spoločnosť ALPINE PRO a.s. s dlhodobým zámerom, napriek tomu si vyhradzuje právo ALPINE PROgram v odôvodnenom prípade ukončiť. Dátum ukončenia ALPINE PROgramu sa vyhlási výveskou v predajniach ALPINE PRO a na www.alpinepro.sk minimálne jeden kalendárny mesiac vopred. Po oznámenom dátume ukončenia ALPINE PROgramu nebude možné uplatniť členské karty ani výhody vyplývajúce z ich držania.

Tieto všeobecné podmienky a podrobné pravidlá vernostného ALPINE PROgramu vydala spoločnosť ALPINE PRO STORES s.r.o., IČO: 36 325 716, so sídlom Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04, ako záväzný predpis pre prevádzkovanie ALPINE PROgramu výlučne v SR a pre členov ALPINE PROgramu, ktorých karty sú registrované a vydané v SR.

Podrobné pravidlá a všeobecné podmienky ALPINE PROgramu sú platné od 9. 5. 2017 

Späť na výpis článkov