Doprava zadarmo od 69 € Nezáväzná rezervácia Vrátenie do 30 dní Vernostný program E-SHOP +420 605 237 990, Po - Pia 9:00 - 16:00
eshop@alpinepro.sk

Podmienky spracúvania osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľom informačných systémov spoločnosť ALPINE PRO STORES s.r.o., IČO: 36 325 716, so sídlom Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04.
Spoločnosť ALPINE PRO STORES s.r.o., ako prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje informovať, že osobné údaje spracúva nasledovným spôsobom:

 1. Realizácia dodania tovaru
  Z dôvodu dodania tovaru, ktorý si u nás objednáte prostredníctvom elektronického obchodu budeme o Vás spracúvať meno, priezvisko, korešpondenčnú a fakturačnú adresa, telefónne číslo, e-mail. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu kúpnej zmluvy, uskutočneniu platby, k dodaniu tovaru, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu spotrebiteľa).
  Za účelom vybavenia Vašej objednávky budú osobné údaje poskytnuté spoločnosti ALPINE PRO, a.s., Přípotoční 10B, 101 00 Praha 10, IČO: 49970321. Zároveň, z dôvodu doručenia tovaru k Vám poskytneme osobné údaje spoločnosti Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, IČO: 63077051 a Direct Parcel DistributionCZ s.r.o., Modletice 135-komerční zóna, 251 01 Řičany u Prahy, IČO: 61329266.
 2. Marketingové aktivity
  K tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich novinkách vo forme krátkych e-mailových správ, spracúvame Vašu adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe Vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku, ktorý je súčasťou každej e-mailovej správy. Inak je doba platnosti Vami udeleného súhlasu 3 roky.
 3. Vernostný program
  Náš vernostný program je systém, ktorý oprávňuje jeho členov k využívaniu rôznych výhod vo forme zliav a bonusov. Členstvo je samozrejme späté so spracúvaním osobných údajov jeho člena a to v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail. Ako záujemca o členstvo nám poskytujete osobné údaje na základe Vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, čím zároveň dôjde k ukončeniu Vášho členstva v programe.
  K prevádzke našich internetových stránok využívame služby spoločnosti Inveo.cz s.r.o., Křižíkova 148/34, 18 60 Praha 8 – Karlín, IČO: 28541669.
  K zasielaniu e-mailových a SMS správ využívame služby špecializovaných externých organizácií.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám (dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú) kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv. práv dotknutých osôb. Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby;

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci otázok ochrany Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj na emailovej adrese

Späť na výpis článkov