Podrobné podmínky ALPINE PROgramu

PODROBNÉ PRAVIDLÁ ALPINE PROgramu

Vernostný ALPINE PROgram je určený stálym zákazníkom spoločnosti ALPINE PRO STORES s.r.o., IČO: 36 325 716, so sídlom Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 spolu so spoločnosťou ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČO: 49970321 s cieľom poskytovať im pravidelné odmeny za vernosť formou exkluzívnych výhod.

I. Ako sa stať členom ALPINE PROgramu?

Registrácia v predajni:

Nahlásením e-mailovej adresy pri pokladnici predajne a následným odovzdaním členskej karty dôjde k založeniu členského kontaktu. Na zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný verifikačný e-mail s odkazom na doplnenie registrácie do ALPINE PROgramu. Po vyplnení polí označených ako povinné a po potvrdení registrácie bude zákazník vedený ako riadny člen vernostného ALPINE PROgramu a môže začať čerpať nižšie uvedené výhody vo všetkých predajniach aj v e-shope ALPINE PRO.

Registrácia online:

Riadnym vyplnením povinných polí registračného formulára na www.alpinepro.sk sa zákazník stáva členom vernostného ALPINE PROgramu. Automaticky je mu vygenerované číslo virtuálnej karty, s ktorou môže ako nový člen ihneď začať využívať všetky nižšie uvedené výhody v  e-shope i v predajniach ALPINE PRO. Číslo virtuálnej karty je možné na vyžiadanie v akejkoľvek predajni ALPINE PRO vymeniť za štandardnú plastovú kartu.

II. Výhody pre členov ALPINE PROgramu:

každý nový člen ALPINE PROgramu dostane po doplnení registrácie svoj Uvítací voucher v hodnote 4 €

za vaše nákupy získavate Bonusové vouchery – čím viac nakupujete, tým väčšiu hodnotu vaše Bonusové vouchery majú

iba pre členov ALPINE PROgramu pravidelne zvýhodňujeme ceny vybraných produktov

ako prvý získavate informácie o našich novinkách alebo exkluzívnych akciách                        

vo svojom používateľskom účte nájdete aktuálny stav bodov a prehľad predajných dokladov i voucherov

III. Načítanie bodov do účtu:

po predložení karty pri pokladnici alebo po prihlásení do e-shopu ALPINE PRO zbierate pri každom nákupe body na váš používateľský účet (1 € = 25 bodov)

na konci každého mesiaca môžete už za 2 000 bodov získať svoj Bonusový voucher v hodnote 4 € na ďalší nákup

čím viac bodov nazbierate, tým vyššia bude hodnota vášho Bonusového voucheru

nazbierané body na používateľskom účte budú každý mesiac prepočítané a podľa ich počtu bude z účtu vygenerovaný Bonusový voucher

ak hodnota účtu pri prepočte nedosahuje minimálnu výšku 2 000 bodov, nie je Bonusový voucher vygenerovaný, body na účte zostávajú a nasledujúci mesiac sú k nim pripočítané body získané za ďalšie nákupy

body za nákup v e-shope ALPINE PRO sa s ohľadom na možnosť vrátenia tovaru pripisujú do používateľského účtu po uplynutí 30 dní od vystavenia daňového dokladu    

body za nákup majú platnosť 24 mesiacov

IV. Vouchery:

Uvítací voucher pre novoregistrovaného zákazníka má hodnotu 4 € a je možné uplatniť ho pri nákupe nad 20 € v predajniach alebo v e-shope ALPINE PRO

Bonusové vouchery sa z vášho účtu generujú každý mesiac;  minimálna hodnota účtu pre vygenerovanie Bonusového voucheru v hodnote 4 € je 2 000 bodov (za 3 000 bodov získate voucher v hodnote 6 €, za 4 000 bodov získate voucher v hodnote 8 € atď.), maximálna hodnota vouchera nie je určená; vygenerovaním Bonusového vouchera sa hodnota vášho účtu zníži o zodpovedajúci počet bodov, k bodovému zostatku sú nasledujúci mesiac pripočítané body za ďalšie nákupy; uplatnenie Bonusového vouchera nie je podmienené počtom kúpených produktov; hodnota nákupu musí byť vždy vyššia ako hodnota Bonusového voucheru (sumu prevyšujúcu hodnotu vouchera je nutné doplatiť)

všetky vouchery sú prenosné, majú platnosť 2 mesiace  od vydania a môžete ich uplatniť v ktorejkoľvek predajni alebo v autorizovanom e-shope ALPINE PRO www.alpinepro.sk  pri nákupe všetkého tovaru vrátane zľavneného alebo akciového

na jeden nákup je možné uplatniť viacero voucherov iba pri splnení uvedených podmienok uplatnenia

vouchery nemožno uplatniť na nákup darčekových poukážok a nie je možné využiť ich na úhradu služieb (balné, dopravné...)

výmena voucherov za hotovosť nie je možná, za nevyčerpanú sumu sa hotovosť nevypláca

platnosť vouchera nie je možné predĺžiť

tlač voucherov je možná priamo z používateľského účtu alebo z infomailu zaslaného na elektronickú adresu uvedenú pri vašom účte

V. Podmienky členstva v ALPINE PROgrame:

Členom vo vernostnom ALPINE PROgrame sa môže bezplatne stať akákoľvek fyzická osoba po dovŕšení 15 rokov. Podmienkou členstva je poskytnutie povinných údajov a uvedenie súhlasu s uvedenými podmienkami. Dokončením registrácie zákazník vyslovuje svoj súhlas s Podrobnými pravidlami ALPINE PROgramu.

Členstvo a nadväzujúce čerpanie všetkých výhod je platné 3 roky od založenia používateľského účtu evidovaním e-mailovej adresy a doplnením povinných údajov. Platnosť vernostnej karty (vrátane virtuálnej) a členstvo v ALPINE PROgrame sa predlžuje na 3 roky vždy posledným realizovaným nákupom.

Členstvo v ALPINE PROgrame môže zaniknúť uvedením nesprávnych údajov v registračnom formulári, písomným odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, nerealizovaním nákupu v priebehu 3 rokov od dokončenej registrácie alebo od posledného nákupu, z iných dôvodov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov alebo zánikom spoločnosti ALPINE PRO a.s. Na prípadný zánik členstva je zákazník upozornený zaslaním infomailu.

VI. Ochrana osobných údajov:

Týmto dokumentom vám poskytujeme informácie o vašich právach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov v skupine ALPINE PRO. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, najmä nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov prebieha vždy iba v rozsahu danom konkrétnou službou alebo účelom spracovania.
Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Viac informácií tu.

VII. Všeobecné ustanovenia

Členstvo v ALPINE PROgrame a všetky práva s tým spojené sú neprevediteľné a zanikajú smrťou člena ALPINE PROgramu, preto nemôžu byť predmetom dedičského práva. Práva prípadne zanikajú z dôvodov uvedených v bode V. Členstvo v ALPINE PROgrame.

Spoločnosť ALPINE PRO a.s. si vyhradzuje právo meniť a upravovať všeobecné podmienky a pravidlá vernostného ALPINE PROgramu, podmienky poskytovaných výhod i podmienky členstva. Členovia ALPINE PROgramu budú o týchto zmenách informovaní prostredníctvom zaslaných oznamov, internetových stránok alebo letákov v predajniach.

Vernostný ALPINE  PROgram pripravila spoločnosť ALPINE PRO a.s. s dlhodobým zámerom, napriek tomu si vyhradzuje právo ALPINE PROgram v odôvodnenom prípade ukončiť. Dátum ukončenia ALPINE PROgramu sa vyhlási výveskou v predajniach ALPINE PRO a na www.alpinepro.sk minimálne jeden kalendárny mesiac vopred. Po oznámenom dátume ukončenia ALPINE PROgramu nebude možné uplatniť členské karty ani výhody vyplývajúce z ich držania.

Tieto všeobecné podmienky a podrobné pravidlá vernostného ALPINE PROgramu vydala spoločnosť ALPINE PRO STORES s.r.o., IČO: 36 325 716, so sídlom Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04, ako záväzný predpis pre prevádzkovanie ALPINE PROgramu výlučne v SR a pre členov ALPINE PROgramu, ktorých karty sú registrované a vydané v SR.

Podrobné pravidlá a všeobecné podmienky ALPINE PROgramu sú platné od 9. 5. 2017