Rezervacia na predajni

Tovar, pri ktorom je v detaile produktu výber „Rezervácia predajňa“, je možné si vo vybranej predajni rezervovať.

Rezerváciu príslušného tovaru vo vybranej predajni možno vykonať iba v prípade, že je tento tovar na sklade (vo zvolenej predajni). Na tovar rezervovaný prostredníctvom webového rozhrania a zakúpený v príslušnej predajni sa vzťahujú rovnaké obchodné podmienky ako na „bežný nákup“ v kamennej predajni podľa ust. § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľom siete kamenných predajní, a teda v tomto prípade aj predávajúcim, je dcérska spoločnosť ALPINE PRO STORES s.r.o.,

Rezervovať si možno iba tovar, ktorý je v danej predajni na sklade

V jednej rezervácii je možné si rezervovať maximálne 5 ks rovnakého tovaru (rovnaký artikel a veľkosť)

Na každý ďalší tovar musí byť vytvorená samostatná rezervácia (v jednej rezervácii nie je možné rezervovať viacej druhov tovaru a veľkostí)

Doba rezervácie tovaru v predajni je 2 dni od potvrdenia rezervácie. Potvrdenie rezervácie zašle predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou ihneď, len čo predajňa potvrdí rezervovaný tovar (obvykle do jednej hodiny od vytvorenia rezervácie. Toto potvrdenie je nutné najmä z dôvodu fyzickej kontroly tovaru. Ak prebieha akcia na vybraný tovar alebo skupinu tovarov, nie je možné si príslušný tovar v priebehu akcie v predajniach rezervovať.