Práca v ALPINE PRO

PREDAJNE

ASITENT PREDAJA – Bratislava 

ASITENT PREDAJA – OC Vivo

____________________________________________________________________________________________________________________________

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť ALPINE PRO STORES s.r.o., IČO: 36 325 716, so sídlom Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude predložené žiadosti spracúvať za účelom posúdenia vhodnosti uchádzača na pracovné miesto. Po ukončení výberového konania budú predložené žiadosti spolu s ostatnými osobnými údajmi uchádzača bezpečne zlikvidované.

Práva uchádzača o zamestnanie, ako dotknutej osoby upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo veci otázok ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať aj na emailovej adrese financie@alpinepro.sk.